Případová studie

Tvorba webu pro ČVUT

Práce na velkých webech je vždy výzva. Předělávat nebo tvořit velký web má totiž jednu nevýhodu – nepřehlednost. To se nám naštěstí u tohoto projektu vyhnulo a tak spolupráce s významnou českou technickou univerzitou ČVUT byla radost sama.

Ohledně spolupráce nás oslovila samotná univerzita, která si nás vybrala na základě výsledků a zpětných vazeb, které si o nás zajistila. Jelikož jde ale o velkou společnost, museli jsme projít tendrem a několika rozhovory, kde jsme si ujasnili, jak vše bude probíhat.

Tendr jsme nakonec vyhráli a ačkoliv nevíme, co přesně rozhodlo, tušíme, že jsme nabídli velmi široké možnosti zpracování webu se zachováním otevřenosti systému. Jednoduše tedy pokud by se naše cesty kdykoliv v budoucnu rozešli, univerzita má vždy možnost najít za nás náhradu, což je nesporná výhoda oproti uzavřených vlastním systémům u spousty agentur. To ale samozřejmě nebylo vše.

Starý web

Původní web nebyl designově příliš zastaralý.

“Upřímně trochu jsem se na začátku divil, že ho chtějí předělávat a myslel jsem si, že ke spolupráci nakonec ani nedojde.”

Ze strany univerzity mi ale bylo vysvětleno, že web strádá hlavně po technické stránce. Šlo například o starou podobu URL adres, vytváření nesmyslných stránek, nemožnost jakýchkoliv úprav a podobně. Web designově nebyl špatný, ale jakákoliv úprava představovala problém a většinou zásah technika.

Co web musel splňovat

Nový web musel být editovatelný ze strany univerzity ideálně člověkem, který nepochází z oddělení IT. U tak velkého webu se nedalo ale předpokládat, že editace bude něco naprosto jednoduchého, proto součástí dohody bylo také zaučení.

U tohoto projektu jsme zároveň nenavrhovali zcela grafickou podobu webu, takže jsme zpočátku dostali grafickou předlohu a podle ní navrhli stránku po stránce. Také to byl jeden z požadavků. V pozdějších fázích jsme ale došli do stavu, kdy jsme od grafických předloh opustili a stránky jsme vytvářeli kompletně sami, avšak stále ve stylu hlavní designové linky webu.

“Občas jsme grafiku museli korigovat, protože ne vše, co je hezky nakreslené, je i dobře použitelné. Vesměs ale musím uznat že k této fakultě design sedí parádně.”

Dalšími body byly multijazyčnost, optimalizace, responzivita a jiné standardy webů. S těmi nebyl problém, takže zadání jsme měli hotové a mohli jsme se pustit do práce.

Nový web

Každý velký projekt si žádá velkou přípravu. Jinak tomu nebylo ani zde. Proto, abychom se lépe vyznali ve struktuře webu, připravila nám univerzita excelovou tabulku, kde byl rozpis jednotlivých stránek zařazených do sloupců podle úrovní v menu nebo celkové hierarchie.

Do tabulky jsme tak postupně mohli zanášet nové URL a zároveň tento dokument sloužil i univerzitě, která si v něm evidovala například korekturu textů a podobně.

Druhý dokument byl opět excelová tabulka. I zde byla struktura nového webu, avšak tento dokument sloužil pro zápis času, kolik jsme strávili na jaké části webu. Pokud jsme tedy například hlavičku tvořili 2h, po dokončení jsme si zapsali 2h. Takto jsme pravidelně zapisovali každou naší práci.

Tou nejdůležitější částí pro posouvání práce byla aplikace Trello. Tu jsme zavedli z naší strany po pár úkolech, kdy jsme zjistili, že komunikace kolem jednotlivých stránek bude trochu náročnější. To nebylo nic špatného, ale přeci jen e-mail nám na to nestačil. Založili jsme tedy pro fakultu Trello, kde jsme zavedli pravidla komunikace a posouvání mezi sloupci. Díky tomu jsme věděli vždy jaké jsou nové úkoly, kdo na nich pracuje, koho se týkají, kdo je zpracuje, kdy se mají zpracovat a kdy jsou hotové nebo tedy odevzdané.

„Trello nám zachránilo zadek. U tak velkého projektu je důležitá přehlednost úkolů a Trello v tomto nemá chybu.“

Samotná tvorba webu nám trvala zhruba 7 měsíců a pracovali jsme na něm ve dvou lidech – Já, Jan Tipmann a kolega Jakub Řezníček.

Zaučení

Zaučení probíhalo po celou dobu spolupráce. Jestliže univerzita měla jakýkoliv dotaz jak něco někde funguje, z naší strany jsme připravili ukázkové video, jak danou věc ovládat nebo nastavit. Celkem takto vzniklo více než 70 videí.

Závěr

Odevzdali jsme web o více než 120 stránkách a vyhověli 98% požadavkům, které klient měl. Výsledek je zcela nový funkční web a napojení na vnitřní ekosystém fakulty. Web využívá spoustu dynamických funkcí, aby se jakákoliv data mohla měnit z jednoho místa nebo se načíst přímo z databáze fakulty.

S univerzitou spolupracujeme i nadále, kdy se staráme nyní o technickou část webu a jsme neustále po ruce, kdyby bylo cokoliv potřeba.

“Tvorba tohoto webu nás opravdu bavila. Od začátku jsme věděli, jaký celek má nakonec z toho všeho být a to nám velmi pomohlo. Bylo nám ctí pracovat s tak významnou univerzitou a těšíme se na další spolupráci.”

Máte zájem o spolupráci? Neváhejte mi napsat. Domluvíme si společné zavolání a probereme možnou spolupráci.

Case study

Další případovky